Het Verdrag van Maastricht (copy)

HOOFD

2

STUK

Het Verdrag van Maastricht

Een nieuwe missie voor Europa!

Wat?

Het Verdrag van Maastricht.

Waar?

In Maastricht natuurlijk!

Wie?

De leiders van Europese landen die meer samen willen werken: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.*

Wanneer?

Op 9 en 10 december 1991 maken deze landen afspraken in Maastricht. En op 7 februari 1992 zetten de leiders hun handtekening onder het verdrag. Dat feestelijk ondertekenen duurt in totaal maar 17 minuten!

* Zo noemen we Engeland, Schotland, Wales en
Noord-Ierland samen. 

Wist-je-datje

Denemarken en Engeland willen als enige landen hun eigen munt houden: de Deense kroon en de Engelse pond.

Wist-je-datje

Het hoogste toilet in Europa vind je op de hoogste berg in Frankrijk: de Mont Blanc!

Pssst..
Wil je meer lezen over geld en de euro? Blader dan door naar hoofdstuk 3!

Pssst.. Vind jij dat de Europese Unie samen één leger moet hebben? Blader naar hoofdstuk 5 om jouw mening te geven!

Hoe ziet het Verdrag van Maastricht eruit?

De landen maken zeven belangrijke afspraken:

1. Ze richten de Europese Unie op
De twaalf landen werken gaan vanaf nu nóg meer samenwerken in de Europese Unie.

2. Ze willen dezelfde munt
De landen spreken af om dezelfde munt te gaan gebruiken: de euro. Nederland wisselt daarom de gulden in en Duitsland de Duitse Mark. De landen spreken ook af om samen één bank op te richten voor de euro: de Europese Centrale Bank.

3. Ze maken regels voor de euro
Landen die ook bij de EU willen horen en de euro willen invoeren, moeten zich aan regels houden. De schuld van het land mag bijvoorbeeld niet te groot zijn. Ook de inflatie in het land mag niet te hoog zijn. Dat betekent dat de prijzen niet te hard mogen stijgen.

4. Ze willen meer samen optrekken
De Europese landen doen vóór 1991 al dingen samen op het gebied van economie en geld. Maar in Maastricht besluiten ze dat ook met andere onderwerpen te doen. Ze willen bijvoorbeeld samen vechten tegen terrorisme en criminelen. Daarom richten ze een Europese politiedienst op: Europol. 

Ze willen er ook samen voor zorgen dat vluchtelingen op de goede plek terechtkomen. En de landen bespreken of ze één Europees leger willen. Maar dat leger is er nog niet.

5. Inwoners van de EU worden Europese burgers
Mensen uit de landen die het Verdrag van Maastricht ondertekenen, worden Europese burgers. Daardoor mogen ze vrij reizen en wonen in de hele Europese Unie. Door deze afspraak kun jij zonder gedoe op vakantie naar Frankrijk of Spanje! En kun je er later makkelijker studeren of werken.

6. Europese burgers krijgen meer te zeggen
Net zoals mensen in Frankrijk of Duitsland een parlement kiezen, mogen mensen in Europa een Europees parlement kiezen. Door het Verdrag van Maastricht krijgt dat parlement meer te zeggen over wat er in Europa gebeurt. Zo hebben Europese burgers dus meer invloed in Europa. Ze kunnen zelfs bij iemand terecht als ze over de EU willen klagen: de Europese ombudsman. Die onderzoekt de klachten van Europese burgers.

7. Ze zullen zich zo min mogelijk bemoeien met landen zelf
De landen spreken af dat de EU zich alleen mag bemoeien met dingen die de landen zelf niet goed kunnen regelen.

Pssst..
Wil je meer lezen over landen die bij de EU willen horen? Blader dan door naar hoofdstuk 4!

Vragen na Maastricht

De invloed van het Verdrag van Maastricht is nog steeds heel groot. Het bepaalt hoe de landen in de EU met elkaar omgaan. Maar op sommige problemen geeft het Verdrag van Maastricht in 1991 nog geen antwoord.

Meer macht? 

De landen worden het in 1991 bijvoorbeeld niet eens over de macht die Europa moet krijgen. Moet Europa steeds meer beslissen over wat de EU-landen doen, of juist niet? Wat moet er met de EU gebeuren als er meer landen bij willen komen? En welke rol moet de EU eigenlijk spelen in de rest van de wereld?

Crises

Antwoorden vinden op die vragen is nog steeds niet makkelijk voor de EU. Tijdens de economische crisis in 2008 en de coronacrisis in 2019 kan de EU moeilijk besluiten nemen. Het is dan ook erg lastig om als 27 landen met elkaar op te schieten! Zou jij het met 26 klasgenoten over alles eens kunnen worden?

Nog meer afspraken

Om nieuwe vragen op te lossen, maken de EU-landen soms nieuwe regels en afspraken. Het Verdrag van Maastricht is dus niet het enige verdrag van Europa. In 1997 spreken de landen in het Verdrag van Amsterdam bijvoorbeeld af dat mensen in de Europese unie nóg makkelijker kunnen reizen. En bij het Verdrag van Nice in 2001 besluiten de landen dat de EU voortaan sneller besluiten kan nemen.

Wist-je-datje

De organisatie heeft zelfs een eigen motto: ‘In verscheidenheid verenigd’. Dat betekent dat de Europese landen elkaar helpen, terwijl ze toch erg verschillend zijn.

Wist-je-datje

Het Verdrag van Maastricht heeft sinds 2018 het Europees Erfgoed Label. Dat betekent dat het Verdrag heel belangrijk is voor de geschiedenis en samenwerking van Europa. Een andere plek in Nederland met dit label is het Vredespaleis in Den Haag.

Europa-feitje!

Finland wordt ook wel ‘Het land van de 1000 meren’ genoemd. Er zijn daar wel 188 duizend meren te vinden!

Wist-je-datje

In 2012 krijgt de EU de nobelprijs voor de Vrede. Vroeger maakte iederen in Europa elkaar een kopje kleiner, nu is iedereen trots op de vrede.

Tip:

herken je een vlag niet? Zoek dan op internet de vlaggen van de Europese landen op!

Tip:

Met vlag en wimpel

Deze vlaggen horen bij landen die het Verdrag van Maastricht hebben ondertekend. Kun jij de vlaggen afmaken? En weet jij van welke landen de vlaggen zijn?

DE VOORZITTER
BEPAALT

Waarom sluiten de landen dit belangrijke verdrag eigenlijk in Maastricht? Ieder land mag omstebeurt voorzitter zijn van de EG. In de tweede helft van 1991 is Nederland voorzitter. De Nederlandse regering kiest voor Maastricht omdat het een vliegveld heeft. Handig! In de gebouwen van Maastricht is ook genoeg ruimte voor alle journalisten. Die komen uit alle hoeken van de wereld om bij dit belangrijke moment te zijn.

Hoe werkt de EU eigenlijk?

De Europese Unie bestaat uit 27 landen. Die EU-landen noemen we lidstaten. Deze lidstaten besluiten veel dingen samen. Ze beslissen met zijn allen over landbouw, milieu, immigratie en handel.

Moeilijk hoor!

Afspraken maken in de EU is erg ingewikkeld, want er moeten veel landen mee beslissen. De landen werken het makkelijkst samen op onderwerpen die ze allemaal belangrijk vinden. Economie en handel bijvoorbeeld. Maar bij sommige onderwerpen is het een stuk lastiger. Denk maar aan het leger. Wat is beter: één Europees leger of ieder land zijn eigen soldaten? Veel lidstaten willen dat zelf bepalen.

Europees Parlement

Net zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland heeft de Europese Unie een eigen parlement. Dat parlement is wel veel groter: het heeft maar liefst 705 zetels! De EU-landen houden één keer in de vijf jaar verkiezingen voor dit parlement. Hoe meer inwoners een land heeft, hoe meer zetels dat land mag vullen.

Europese commissie

Iedere lidstaat kiest een eurocommissaris. Die 27 eurocommissarissen zijn een soort ministers. Zij hebben allemaal een eigen gebied om aan te werken, zoals landbouw, economie of milieu. Samen zitten ze in de Europese Commissie. Dat is de regering van de Europese Unie.

Europese Raad

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de EU ook nog de Europese Raad. Daarin zitten alle 27 leiders van de lidstaten. Frankrijk stuurt bijvoorbeeld zijn president en Nederland zijn premier. Deze leiders overleggen in de Europese Raad over belangrijke zaken, zoals het uitbreiden van de EU. Als deze leiders bij elkaar komen voor een overleg, noemen we dat een ‘Europese top’.

Wist-je-datje

Als het over Europa gaat, hoor je mensen vast wel eens ‘Brussel’ zeggen. Dat is de hoofdstad van België, maar ook een soort hoofdstad van de Europese Unie. Veel mensen die voor de EU werken, wonen daarom in Brussel.

Wist-je-datje

De EU heeft een eigen vlag, maar ook een eigen lied: de ‘Ode aan de Vreugde’ van Ludwig von Beethoven.

Nog meer…?

Je zou het bijna niet geloven, maar de EU heeft nóg meer belangrijke onderdelen:

De Raad van de Europese Unie
Ieder EU-land stuurt hier zijn ministers naartoe. Die ministers overleggen dan met elkaar.

Europese Centrale Bank
Deze bank houdt de euro en andere Europese banken in de gaten. Het is de enige bank die eurobiljetten mag drukken!

Europese Rekenkamer
De Rekenkamer controleert of de EU geld uitgeeft aan de juiste dingen.

Hof van Justitie van de Europese Unie
Dit hof controleert of lidstaten zich aan Europese regels houden. Het hof lost ook ruzies tussen de EU-landen op.

Europa-feitje!

Houd je van kastelen? Dan moet je naar Tsjechië, het land met de meeste kastelen in Europa. Daar staan er wel 932!

Wist-je-datje

Om te vergaderen reizen leden van het parlement heen en weer tussen Straatsburg in Frankrijk en Brussel in België. Dat is vroeger zo besloten, maar veel mensen vinden het erg onhandig. Het kost bovendien heel veel geld, meer dan 100 miljoen euro per jaar!