Het Verdrag van Maastricht (copy) (copy)

HOOFD

2

STUK

Het Verdrag van Maastricht

Een nieuwe missie voor Europa!

Wat?

Het Verdrag van Maastricht.

Waar?

In Maastricht natuurlijk!

Wie?

De leiders van de landen van de Europese Gemeenschap: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.*

Wanneer?

Op 9 en 10 december 1991 maken deze landen afspraken in Maastricht. En op 7 februari 1992 zetten ministers hun handtekening onder het verdrag. Dat feestelijk ondertekenen duurt in totaal maar 17 minuten!

* Zo noemen we Engeland, Schotland, Wales en
Noord-Ierland samen. 

Wist-je-datje

Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken willen als enige landen hun eigen munt houden: de Deense kroon en de Engelse pond.

Wist-je-datje

Het hoogste toilet in Europa vind je op de hoogste berg in Frankrijk: de Mont Blanc!

Pssst..
Wil je meer lezen over landen die bij de EU willen horen? Lees meer in hoofdstuk 4!

Pssst.. Vind jij dat de Europese Unie samen één leger moet hebben? Lees meer in hoofdstuk 5 om jouw mening te geven!

Hoe ziet het Verdrag van Maastricht eruit?

De landen maken zeven belangrijke afspraken:

1. Ze richten de Europese Unie op
De twaalf landen gaan vanaf nu nóg meer samenwerken in de Europese Unie.

2. Ze willen dezelfde munt
De landen spreken af om dezelfde munt te gaan gebruiken: de euro. Nederland wisselt daarom de gulden in en Duitsland de Duitse Mark. De landen spreken ook af om samen één bank op te richten voor de euro: de Europese Centrale Bank.

3. Ze maken regels voor de euro
Landen die ook bij de EU willen horen en de euro willen invoeren, moeten zich aan regels houden. De schuld van het land mag bijvoorbeeld niet te groot zijn. Ook de inflatie in het land mag niet te hoog zijn. Dat betekent dat de prijzen niet te hard mogen stijgen.

4. Ze willen meer samen optrekken
De Europese landen doen vóór 1991 al dingen samen op het gebied van economie en geld. Maar in Maastricht besluiten ze dat ook met andere onderwerpen te doen. Ze willen bijvoorbeeld samen terroristen en criminelen aanpakken. Daarom richten ze een Europese politiedienst op: Europol. 

Ze willen er ook samen voor zorgen dat vluchtelingen op de goede plek terechtkomen. En de landen bespreken of ze één Europees leger willen. Maar dat leger is er nog niet.

5. Inwoners van de EU worden burgers van de EU
Mensen uit de landen die het Verdrag van Maastricht ondertekenen, worden EU-burgers. Daardoor mogen ze vrij reizen en wonen in de hele Europese Unie. Door deze afspraak kun jij zonder gedoe op vakantie naar Frankrijk of Spanje! En kun je er later makkelijker studeren of werken.

6. Europese burgers krijgen meer te zeggen
Net zoals mensen in Frankrijk of Duitsland een parlement kiezen, mogen mensen in de EU een Europees parlement kiezen. Door het Verdrag van Maastricht krijgt dat parlement meer te zeggen over wat er in Europa gebeurt. Zo hebben Europese burgers dus meer invloed in Europa. Ze kunnen zelfs bij iemand terecht als ze over de EU willen klagen: de Europese ombudsman. Die onderzoekt de klachten van Europese burgers.

7. De EU doet alleen wat écht nodig is
De landen spreken af dat de EU zich alleen bemoeit met dingen die de landen niet goed alleen kunnen regelen.

Pssst..
Wil je meer lezen over geld en de euro? Lees meer in hoofdstuk 3!

Vragen na Maastricht

De invloed van het Verdrag van Maastricht is nog steeds heel groot. Het bepaalt hoe de landen in de EU met elkaar omgaan. Maar op sommige problemen geeft het Verdrag van Maastricht in 1991 nog geen antwoord.

Meer macht? 

De landen worden het in 1991 bijvoorbeeld niet eens over de macht die Europa moet krijgen. Moet Europa steeds meer beslissen over wat de EU-landen doen, of juist niet? Wat moet er met de EU gebeuren als er meer landen bij willen komen? En welke rol moet de EU eigenlijk spelen in de rest van de wereld?

Crises

Antwoorden vinden op die vragen is nog steeds niet makkelijk voor de EU. Tijdens de economische crisis in 2009 en de coronacrisis in 2020 kan de EU moeilijk besluiten nemen. Het is dan ook erg lastig om als 27 landen met elkaar op te schieten! Zou jij het met 26 klasgenoten over alles eens kunnen worden?

Nog meer afspraken

Om nieuwe vragen op te lossen, maken de EU-landen soms nieuwe regels en afspraken. Het Verdrag van Maastricht is dus niet het enige verdrag van Europa. In 1997 spreken de landen in het Verdrag van Amsterdam bijvoorbeeld af dat mensen in de Europese unie nóg makkelijker kunnen reizen. En bij het Verdrag van Nice in 2001 zorgen de landen dat de snel groeiende EU wat makkelijker besluiten kan nemen.

Wist-je-datje

De EU heeft zelfs een eigen motto: ‘In verscheidenheid verenigd’. Dat betekent dat de Europese landen samen sterk willen staan, terwijl ze toch erg verschillend zijn.

Wist-je-datje

Het Verdrag van Maastricht heeft sinds 2018 het Europees Erfgoed Label. Dat betekent dat het Verdrag heel belangrijk is voor de geschiedenis en samenwerking van Europa. Een andere plek in Nederland met dit label is het Vredespaleis in Den Haag.

Vredespaleis

Europa-feitje!

Finland wordt ook wel ‘Het land van de 1000 meren’ genoemd. Er zijn daar wel 188 duizend meren te vinden!

Wist-je-datje

In 2012 krijgt de EU de nobelprijs voor de Vrede. Vroeger ging iedereen in Europa met elkaar op de vuist, nu is iedereen trots op de vrede.

DE VOORZITTER
BEPAALT

Waarom sluiten de landen dit belangrijke verdrag eigenlijk in Maastricht? Ieder land mag omstebeurt voorzitter zijn van de EG. In de tweede helft van 1991 is Nederland voorzitter. De Nederlandse regering kiest voor Maastricht omdat het een vliegveld heeft. Handig! In de gebouwen van Maastricht is ook genoeg ruimte voor alle journalisten. Die komen uit alle hoeken van de wereld om bij dit belangrijke moment te zijn.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • Het Verdrag van Maastricht (copy) (copy)

    Vorige pagina

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • Het Verdrag van Maastricht (copy) (copy)

    Volgende pagina