De verdragen vliegen je om de oren! (copy)

De verdragen vliegen
je om de oren!

Na de Tweede Wereldoorlog willen de landen van Europa niet meer vechten, maar samenwerken. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. Die afspraken leggen de landen vast in verdragen. Ieder land dat een verdrag ondertekent, moet die afspraken ook echt nakomen.

1951

Verdrag van Parijs

In Parijs richten Frankrijk,
West-Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Italië de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) op. Deze landen gaan nu steeds meer samenwerken en handel voeren.

1957

Verdragen van Rome

Na het succes van de EGKS gaan de zes landen een stap verder. In 1957 richtten zij met het Verdrag van Rome de Europese Economische Gemeenschap op. Het belangrijkste onderdeel van de EEG is de Europese markt. Die zorgt ervoor dat spullen, personen en geld makkelijker tussen landen van de EEG kunnen komen en gaan.

1985

Schengenverdrag

In het Luxemburgse dorpje Schengen spreken Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg alvast af dat ze mensen minder gaan controleren bij hun grenzen. In 1995 controleren ze helemaal niemand meer. Daarom kun jij gewoon van Nederland naar België rijden zonder controle!

Wist-je-datje

Weet je nog dat Duitsland en Frankrijk elkaars ‘erfvijanden’ waren? Nu is hun samenwerking heel belangrijk voor de EU. We noemen dat de Frans-Duitse as, want een as is het onderdeel waardoor een wiel kan draaien en voertuigen vooruit kunnen gaan!

De EU groeit en groeit

Welke landen kwamen er bij de EU? En in welk jaar?

1973 Denemarken, Ierland, Groot-Brittannië

1981  Griekenland

1986 Portugal en Spanje

1995 Finland, Oostenrijk, Zweden

2004 Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, en Cyprus en Malta.

2007 Roemenië en Bulgarije

2013 Kroatië

Wist-je-datje

De Europese samenwerkingen krijgen allemaal afkortingen: EGKS, EEG, EURATOM. Dat wordt wel erg ingewikkeld. Daarom besluiten de lidstaten in 1965 om de verschillende onderdelen samen te voegen. Vanaf dat moment heet het de Europese Gemeenschap, en sinds 1992
de Europese Unie!

1986

Europese Akte
(in Luxemburg en Den Haag)

Landen van de Europese Gemeenschap mogen altijd een veto uitspreken. Als ze dat doen, gaat een besluit niet door. In 1986 besluiten de landen onder andere om het moeilijker te maken om een veto uit te spreken. Anders krijgen de landen niets gedaan!

1992

Verdrag van Maastricht

Twaalf landen richten in Maastricht de Europese Unie op. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Europa! De landen gaan veel meer samenwerken en maken plannen om de euro in te voeren.

2007

Verdrag van Lissabon

In de hoofdstad van Portugal maken de landen nog meer afspraken om de EU beter te besturen.

Wist-je-datje

Weet je nog dat Duitsland en Frankrijk elkaars ‘erfvijanden’ waren? Nu is hun samenwerking heel belangrijk voor de EU. We noemen dat de Frans-Duitse as, want een as is het onderdeel waardoor een wiel kan draaien en voertuigen vooruit kunnen gaan!

egks#

EEG#

euratom#

Wist-je-datje

De Europese samenwerkingen krijgen allemaal afkortingen: EGKS, EEG, EURATOM. Dat wordt wel erg ingewikkeld. Daarom besluiten de lidstaten in 1965 om de verschillende onderdelen samen te voegen. Vanaf dat moment heet het de Europese Gemeenschap, en sinds 1992
de Europese Unie!

Go Europe go!

De Amerikanen moedigden de Europese samenwerking erg aan. Zij willen niet nog een keer meedoen aan een Europese oorlog. Maar ze hopen ook dat de Europese samenwerking helpt tegen de armoede in Europa.