De verdragen vliegen je om de oren! (copy) (copy)

De verdragen vliegen
je om de oren!

Na de Tweede Wereldoorlog willen de landen van Europa niet meer vechten, maar samenwerken. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. Die afspraken leggen de landen vast in verdragen. Ieder land dat een verdrag ondertekent, moet die afspraken ook echt nakomen.

1951

Verdrag van Parijs

In Parijs richten Frankrijk,
West-Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Italië de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) op. Deze landen gaan nu steeds meer samenwerken en handel voeren.

1957

Verdragen van Rome

Na het succes van de EGKS gaan de zes landen een stap verder. In 1957 richtten zij met de Verdragen van Rome de Europese Economische Gemeenschap op. Het belangrijkste onderdeel van de EEG is de gemeenschappelijke Europese markt. Die zorgt ervoor dat spullen, personen, geld en diensten makkelijker tussen landen van de EEG kunnen komen en gaan.

1985

Schengenverdrag

In het Luxemburgse dorpje Schengen spreken Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg alvast af dat ze mensen minder gaan controleren bij hun grenzen. In 1995 controleren ze helemaal niemand meer. Daarom kun jij gewoon van Nederland naar België rijden zonder controle!

De EU groeit en groeit

Welke landen kwamen er bij de EU? En in welk jaar?

1973 Denemarken, Ierland, Groot-Brittannië

1981 Griekenland

1986 Portugal en Spanje

1995 Finland, Oostenrijk, Zweden

2004 Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, en Cyprus en Malta.

2007 Roemenië en Bulgarije

2013 Kroatië

Wist-je-datje

Omdat er in 2004 veel landen uit Oost- en Midden-Europa lid worden van de EU, noemen we dat de Big Bang-uitbreiding. Alsof een oerknal de EU in één klap bijna twee keer zo groot maakt!

1986

Europese Akte
(in Luxemburg en Den Haag)

Landen van de Europese Gemeenschap mogen altijd een veto uitspreken. Als ze dat doen, gaat een besluit niet door. In 1986 besluiten de landen onder andere om het moeilijker te maken om een veto uit te spreken. Anders krijgen de landen niets gedaan!

1992

Verdrag van Maastricht

Twaalf landen richten in Maastricht de Europese Unie op. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Europa! De landen gaan veel meer samenwerken en maken plannen om de euro in te voeren.

2007

Verdrag van Lissabon

In de hoofdstad van Portugal maken de landen nog meer afspraken om de EU beter te besturen.

Wist-je-datje

De ‘EGKS’ is een plan van de Fransman Jean Monnet. Hij denkt dat hij een Verenigd Europa kan bouwen door klein te beginnen. Landen zien dan vanzelf in dat meer samenwerken nuttig is, dus zullen ze dat steeds meer doen. Wat denk jij: gaat Monnet gelijk krijgen?

egks#

EEG#

euratom#

Wist-je-datje

De Europese samenwerkingen krijgen allemaal afkortingen: EGKS, EEG, EURATOM. Dat wordt wel erg ingewikkeld. Daarom besluiten de lidstaten in 1965 om de verschillende onderdelen samen te voegen. Vanaf dat moment heet het de Europese Gemeenschap, en sinds 1992
de Europese Unie!

Go Europe go!

De Amerikanen moedigden de Europese samenwerking erg aan. Zij willen niet nog een keer meedoen aan een Europese oorlog. Maar ze hopen ook dat de Europese samenwerking helpt tegen de armoede en de verspreiding van het communisme in West-Europa.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • De verdragen vliegen je om de oren! (copy) (copy)

    Vorige pagina

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • De verdragen vliegen je om de oren! (copy) (copy)

    Volgende pagina